Osmanlıca Öğrenmeye Başlayanlar ve Başlangıç Seviyesindeki Tecrübelerini Artırmak İsteyenler İçin Bazı Kaynak Eserlerin Listesi…
Kaynak Eserler

A) LÜGATLER
1- Kâmûs-ı Türkî
(Şemseddin SÂMÎ, Alfa Yay., İstanbul 1998)
2- Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat
(Ferit Devellioğlu, Aydın Kitabevi)
3- Yeni Tarama Sözlüğü
(TDK Yay., Ankara 1983)
4- Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü
(MEB Yay., İstanbul 2004)
5- Osmanlıca’da Kullanılan Arapça ve Farsça Edat Zarf Deyim ve Terkipler
(Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., Erzurum 1990)

B) DERS KİTAPLARI
1- Osmanlı Türkçesine Giriş
(Faruk K. TİMURTAŞ, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., 10. Baskı İstanbul 1991)
2- Osmanlıca Dersleri
(Muharrem ERGİN, Boğaziçi Yay., 22. Baskı, İstanbul 2000)
3- Tatbikatlı Osmanlıca İmlâ Rehberi
(Osman ŞERİFOĞLU, Ümit Yay., İstanbul 1996)
4- Osmanlıca Dersleri 1 ve 2
(Yılmaz KURT, Akçağ Yay., 5. Baskı, Ankara 1999)