Osmanlıca Yazılar
Anasayfa | Makale | Galeri | Yayın | Çeviri | İletişim
Osmanlıca çeviri (transkripsiyon), sadeleştirme ve tashih hizmetlerinde ücretlendirme ve diğer kriterler hakkında bilgilendirme...
Osmanlıca Çeviri (Transkripsiyon), Sadeleştirme ve Tashih Hizmetlerinde Ücretlendirme

1- Osmanlıca Çeviri

Osmanlıca malzemenin çevirisinde, ücretlendirme çeviri sonucunda zuhur eden karakter veya kelime adedi esas alınarak gerçekleştirilmektedir.
Çeviri bittiğinde, MS Office Word ya da diğer bazı kelime işlem programlarının araçlarından istifade edilerek metnin içerdiği, karakter (boşluksuz), kelime adedi sayılır. Eğer karakter adedi üzerinden bir anlaşmaya varıldı ise ortaya çıkan her:

a. 1000 karakter ya da
b. 200 kelime bir sayfa kabul edilerek sayfa adedi tespit edilir.

Çevrilen malzemenin yazı türü (Rik‘a, Dîvânî, Nesih, Ta‘lik, Siyakat, Matbu gibi…); muhtevası (felsefe, edebî eser, resmi belge, bilimsel eser gibi…); çeviri(transkripsiyon) usulü (işaretli transkripsiyon, işaretsiz transkripsiyon, yarı transkripsiyon gibi…); metin biçimlendirmesi (mizanpaj dahil ya da düz metin)ve çeviri süresi gibi talep edilen ek özelliklere göre sayfa ücreti de belirlenir.
Örneğin: Rik‘a ile yazılı resmi belgeler işaretsiz transkripsiyon usulü ile çevrilecekse ve acil olmayan bir sürede çeviri faaliyetinin sonuçlandırılması gerekiyorsa 1000 karakter üzerinden sayfa ücreti 10 TL ile anlaşılmış olsun. Bu çeviri de ayn(‘) ve hemze(’) harflerine karşılık işaretler ile inceltme/uzatma(^) işareti de uygulanır. Çeviri sonucunda 135.485 karakter zuhur ettiği varsayımıyla (135.485/1000) yaklaşık 135 sayfa çeviri yapılmış sayılır. Bu sayfa sayısının 10 TL ücret ile çarpımı sonucunda ise 1350 TL’lik çeviri maliyeti hesaplanmış olur.
Benzer şekilde yazı tipinin, malzeme muhtevasının, çeviri usulünün ve süresi ile biçimlendirmesi konusundaki değişiklikler de bu sayfa ücretinin aşağı yahut yukarı yönde değişmesinde etkili olacaktır.

2- Tashih

Tashih işlemi de çeviri işlemi gibi malzemeye bağlı olarak gelişeceğinden tıpkı çeviri ücreti tespitinde kullanılan kriterler kullanılmaktadır. Ancak metnin belli oranından fazlasında meydana gelecek düzeltme ihtiyacının neredeyse sıfırdan bir çeviri anlamında olacağı dikkate alınmalıdır. Zira tashih mantığı içerisinde yazım ve okuma hatalarının birlikte %25’i geçmesi çeviri metninin tamamen ana malzemeye bağlı olarak geliştirilmesine sebebiyet verecektir. Böyle bir tashih faaliyeti ana malzemeden bağımsız gerçekleştirilecekse mutlaka güvensiz bir metin olacaktır. Bu nedenle yapılacak/yapılan düzeltme oranının %25’i geçmesi durumunda kriterler çeviri ile eş olmak üzere tashih ücretinin çeviri ücretine büyük oranda yaklaşacağı kabul edilmelidir.

3- Sadeleştirme

Sadeleştirme işlemi, ana malzemenin okunmasından bağımsız olacağı için sayfa başı çeviri ücretinin %75’inden fazla olmamak kaydıyla ücretlendirilebilir. Yine yukarıda çeviri işleminde talep edilen özelliklerden yazı türü hariç olmak üzere sayılan özellikler bu ücretlendirmede de etkili olacaktır. Zira muhteva literatür açısında ciddi bir değişim göstereceği gibi bu değişim kullanılacak sözlüklerden başka incelemelerin de işin içine girmesine sebep olacaktır. Ancak çevrilmiş metinde bulunan karakter ya da kelime adedi genel ölçü olarak kullanılabilecektir.

Yukarıda genel anlamda bilgi verilen ve almayı umduğunuz çeviri(transkripsiyon), tashih veya sadeleştirme hizmetinin hangi kriterlerde gerçekleştirileceğini detaylı olarak öğrenmek ve hizmet aldığınız kişi ya da kuruluşları ödeme biçiminiz hakkında net olarak bilgilendirmek, sonuca ulaşmak bakımından olmazsa olmaz bir şarttır.

www.osmanlica.gen.tr