Osmanlıca'yı (Osmanlı Türkçesini) Yazıya Geçirmekte Kullanılmış Arap ve Fars Harflerine Dair Kısa Bir Yazı…
Osmanlı Türkçesi'nde Alfabe
Arap alfabesi 28 harften oluşur. Osmanlıca'da Arap harflerinin yanı sıra Farsça'daki (p), (ç) ve (j) harfleri de kullanılmıştır. Bu 31 harfin dışında Türkçe'deki ince (g) ünsüzünü belirtmek için (kef) harfine bir çizgi eklenerek (gef), genizsi (n) ünsüzü için üç nokta eklenerek (nef, sağır kef, kâf-ı nunî), (lâm) ile (elif)ten (lâm-elif), (hemze) ile (h) harfinin ünlü şekli olan (hâ-i resmiye) harfleri oluşturulmuştur.
Osmanlıca sağdan sola doğru yazılır.
Arap harfleri sözcüklerin başında, ortasında ve sonunda farklı biçimde yazılır. Bazı harfler (dal, zel, re, je, vav) bir sonraki harfle birleşmez.Arapça Sayılar
Arap harflerinde temel ve küçük harf ayrımı yoktur. Arap harflerinin, Türkçe'deki zengin ünlü sistemini karşılamada yetersiz olduğu düşünülür. Örneğin: Arap alfabesindeki (elif) Türkçedeki (a) ve (e) ünlüsünün karşılığıdır ya da Türkçe'deki (u, ü, o, ö) ünlülerinin yerine Arapça'da yalnızca (vav) harfi vardır. Bu aynı zamanda (v) ünsüzünün de karşılığıdır.
Noktalama işaretlerinde kesin kurallar bulunmamaktadır.
Arap elifbasında rakamlar da kendine göre şekillere sahiptir. Ancak yazılış bakımından tıpkı Latin alfabesinde olduğu gibi soldan sağa doğru yazılırlar. Tarih vb. yazılışları da benzer şekildedir.