Bir Hüsn-i Hatt Eseri: Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn
Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn
Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn
Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn