Gaspıralı İsmail Bey'in Kırım'da Yayınlamış Olduğu Tercüman Gazetesi'nin Çeviri-Yayını
Tercümân Gazetesi (Gaspıralı İsmail)-1. Cilt
Tercümân Gazetesi (Gaspıralı İsmail)-1. Cilt

Takdim yazısından bir alıntı:

"Gaspıralı İsmail Bey/İsmail Mirza Gasprinski (1851-1914) 20 Mart 1851'de Kırım'ın Bahçesaray yakınlarındaki Avcı Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Bütün ömrünü Türklük, Türkistan, Turan ve Türkistan halkının eğitimi uğrunda harcayan Gaspıralı İsmail Bey 10 Nisan 1883 tarihinde Tercümân Gazetesi'ni çıkarmaya başlamıştır. Bu gazete Türk dünyasının ortak sesi, dili ve gönlü gibi işlev görmüştür. Türk Dünyasını hemen hemen her noktasına ulaştırılmıştır. Gaspıralı İsmail Bey'in asıl gayesi Rusların işgal ettiği Türkistan topraklarında Yeni Usul (Usul-i Cedid) okullar açarak halkı eğitmek, bilgilendirmek ve bu yolla terakki ettirmektir...
Eskişehir Valisi Güngör Azim TUNA"

"Vefâtının 100. Yılında Gaspıralı İsmail Bey'e Vefa" armağanı olarak Tercümân Gazetesi'nin çevirisinin yayınlanmasında yer alan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve çalışmalarının devâmını diliyoruz...
Türk Dünyasına hayırlı olması temennîsiyle...
Çevirisini gerçekleştiren arkadaşlarımızın alfabetik sırayla isimleri:

Abdullah ÇAKMAK

Ahmet Emre POLAT

Hasan Fatih YILMAZ

İlhan DEMİRTAŞ

Mecit YILDIZ

Mustafa MERT

Salih ŞAHİN

Übeydullah KISACIK

Yunus YİĞİT

Yayınlayan: T.C. Eskişehir Valiliği