İSKİ Tarafından İstanbul'da Tarihte Yapılmış Su Yapılarının Tarihçesine Dair Belçe Çevirilerini İçeren Bir Yayın…
İstanbul ve Su Yolları ve Su Yapılarının Tarihçesi
İstanbul ve Su Yolları ve Su Yapılarının Tarihçesi

Sunum yazısından bir alıntı:

"Bir dünya kenti olan İstanbul, medeniyetlerin buluştuğu ve tüm yolların kesiştiği nadir bir coğrafyada bulunmaktadır. Boğazın iki yakasında yer alan Avrupa ve Asya kıtaları ile Doğu-Batı kültürlerini birbirine yakınlaştırmakta, sahip olduğu evrensel değerler manzumesi ile insanlığa bir numune oluşturmaktadır.
Taşıdığı değerler ile zengin tarih ve kültürel birikime sahip olan şehir, insanlığın belleğinde, tüm şehirlerin başı, dünyanın dört köşesnin merkezi, tüm uygarlıkların gururu ve adeta insanlık aleminin efsaneleşmiş ortak bir başkenti olmuştur...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ"

"İstanbul ve Su Yolları ve Su Yapılarının Tarihçesi" isimli eserin yayınlanmasında yer alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve çalışmalarının devâmını diliyoruz...
Güzel İstanbulumuza ve Su konulu çalışmalara hayırlı katkıları olması temennîsiyle...
Çevirisini gerçekleştiren arkadaşlarımızın alfabetik sırayla isimleri:

Abdullah ÇAKMAK

Hasan Fatih YILMAZ

Mecit YILDIZ

Yayına Hazırlayan: Salih ŞAHİN

Yayıncı: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü