1912-13 Balkan Harbi Tarihine Dair Osmanlıca'dan Çevrilen Bir Hatırat…
1912-1913 Balkan Harbini Niçin Kaybettik
1912-1913 Balkan Harbini Niçin Kaybettik

Arkadaşlarımızdan Mecit YILDIZ Bey'in "1912-1913 Balkan Harbini Niçin Kaybettik" isimli çalışması...

Alıntı:
"'Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar / Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?' demiş Mehmed Âkif.

Bu mısralarına en önemli delillerden biri, 1912 yılında Osmanlı devleti ile Balkan devletleri arasında yaşanan savaştır. Bu savaş, ülkenin Rumeli’deki topraklarını kaybetmesi ve beraberinde milyonlarca müslümanın Anadolu coğrafyasına göç etmesi sonucunu doğurmuştur. Savaş o kadar seri ve kesin cereyan etmiş ve ordumuzun mağlubiyeti o kadar net ortaya çıkmıştır ki, ülkemize savaş açmış olan Balkan devletleri bile bu duruma şaşırıp kalmışlardır. Alınan bu utanç verici mağlubiyet, 'moral bozulmasın' diye konuşulmaktan kaçınılmıştır. Belki mağlubiyetlerimizin sebeplerini konuşsaydık, bugün dünya tarihi çok farklı noktada olabilirdi. Ancak yine de mağlubiyetin sebeplerine yönelik çalışmalar yapanlar da çıkmıştır. Balkan Harbi'nin 100. yılında neşre hazırlanan eser, bu kapsamda yazılmış bir çalışmadır. Osmanlıca baskısında müellifi meçhul olarak gözüken bu eser, Balkan Harbi'nde alınan mağlubiyetin sebeplerini net bir şekilde ortaya koymaktadır."

Sadeleştirilmiş metnin yanı sıra, eserin Osmanlıca aslı da hem bir belge olması, hem de Osmanlıca okumak isteyenler veya okumasını geliştirmek isteyenler için kitabın sonuna eklenmiştir.

Kitabın Adı: BALKAN HARBİ’Nİ NİÇİN KAYBETTİK?

Osmanlıca Yazarı: TÜCCARZADE İBRAHİM HİLMİ & ALİ İHSAN SABİS

Yayına Hazırlayan: Mecit Yıldız & Hamdi Akyol

Yayınlayan: İz Yayıncılık