Osmanlıca ve Diğer Dillerden Çeviri Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere HAFY Bilişim Tarafından Geliştirilen Çevirmen Programı Tanıtımı
Program Tanıtımı: Çevirmen (Transkripsiyon Yardımcı Aracı)
Program Tanıtımı: Çevirmen (Transkripsiyon Yardımcı Aracı)

Yoğun transkripsiyon ve çeviri faaliyetlerinde zamanın etkili ve planlı kullanımı önemlidir. Bireysel veya ticari amaçlı transkripsiyon-çeviri faaliyetlerinin düzenli ve zamanında tamamlanabilmesi, etkin literatür kullanımı, düzenli veri oluşturma ve biriktirme, geçmişte üretilmiş verileri verimli kullanabilme, bilhassa dijital görüntü dosyalarının kolaylıkla görüntülenebilmesi gibi imkanlardan etkilenmektedir.
Yukarıda sıralanan işlemlere olan bağımlılık, bireysel-ticari amaçlı Osmanlıca Transkripsiyon (Çeviri Yazı) deneyimlerinde gözlemlenmiştir. Çevirmen Programı, 15 yıla yayılan deneyimler üzerinde yapılan gözlemlerin sonucu olarak bu ihtiyaçların giderilmesine imkan sağlamak üzere HAFY Bilişim tarafından geliştirilmiştir.
Aşağıda Çevirmen (Transkripsiyon Yardımcı Aracı) Programı'nın bazı özellikleri listelenmektedir:
1- .jpg, .pdf, .bmp, .tif gibi temel dijital görüntü dosyalarının yanı sıra elde bulunan fiziki malzemenin de çevirilerinde kullanılabilme,
2- Elde bulunan malzemenin spesifik isimlerle ayrı çeviri işleri olarak programa eklenebilmesi,
3- Her çeviri işine özel kullanım ayarları atanabilmesi,
4- Malzemelerin çevirilerinin veri tabanı yapısında oluşturulması, saklanması, ihtiyaç halinde tekrar kullanılmak üzere taranabilmesi,
5- Çeviri metinlerin MS Office 2003 Word ".doc" formatında -6 ayrı metin etiketi ile stillendirilmiş olarak- çıktı alınabilmesi,
6- 2 büyük sözlük (yaklaşık 90.000 madde), 12 literatür dizini (yaklaşık 310.000 madde), 3 ansiklopedik (yaklaşık 17.000 madde) kaynağın çeviri esnasında başvuru aracı olarak etkili biçimde kullanılabilmesi,
7- Mîlâdî-Rûmî-Hicrî Tarih Çevirme aracı,
8- İfade Öneri, Yazarken Düzenle, Tashih olmak üzere 3 ayrı mod kelime işlemci fonksiyonu ve bu foksiyonları; Tam-Yarı Transkripsiyon Usûlüne yahut "İçinde … Geçen"-"… İle Başlayan" metodlarına ayarlı olarak kullanabilme,
9- Türkiye (1946 tarihli, 138 pafta + fihrist)-Balkanlar (1. Dünya Savaşı tarihli, 265 pafta + fihrist) haritaları –gerek program dahili ve harici kullanılabilir-,
10- 5 opsiyonel ve 1 ana metin alanı olmak üzere çevirilerin 6 ayrı etiketle girilebilmesi, metinlere dipnot eklenebilmesi ve dipnotların metin ve veritabanı çıktılarına eklenebilmesi,
11- Her belge çevirisinde; Kişi Adları, Yer Adları, Kurum Adları, Görev ve Unvanlar, Diğer şeklinde 5 indeks ile indeksleme yapılabilmesi ve bu indekslerin toplu ve ayrı ayrı ".txt" formatlı dosyada çıktı alınabilmesi: MS Office Word programında bu dosyanın belirtilmesi ile tüm metinlerde otomatik dizin oluşturulabilmektedir.
12- Kullanıcının MS Office 2003 Access ".mdb" formatıyla oluşturduğu sözlük, dizin, literatür kaynakların program kaynaklarına eklenebilmesi,
13- Çeviri faaliyeti esnasında, asıl dosyalarda değişiklik yapmadan, görüntü üzerinde değişik renkli kalemlerle işaretleme yapma, bu işaretlemelere metin ekleyebilme,
14- Bitirilen çeviri faaliyetinin MS Office Word 2003 ".doc" formatlı biçimlendirilmiş metin, MS Office 2003 Access ".mdb" formatlı veritabanı, ".txt" formatlı ayrı ve toplu indeks çıktılarının alınabilmesi,
15- Bitirilen çeviri faaliyetlerinin arşivlenebilmesi,
16- Arşivlenmiş çeviri faaliyetlerinin 6 ayrı metin alanında, spesifik faaliyet isimlerinde, indekslenmiş verilerinde, görüntülerinde yapılmış işaretlemelerin etiketlerinde, dipnotlarında olmak üzere ifade aranabilmesi,
17- Her bir görüntünün çevirisinin karakter(boşluksuz) adedinin sayılması, bir çeviri faaliyetinin tamamında ortaya çıkan karakter(boşluksuz) adedinin sayılabilmesi,
18- Her bir çeviri faaliyetine atanacak ücret bilgisi üzerinden toplam karakter adedi ile maliyet hesabının otomatik yapılabilmesi,
19- Her bir çeviri faaliyetine özgü; sayaç özelliği ile mola ve çalışma süreleri atayabilme ve süre bitişlerinde uyarı alma,
20- Fonksiyonel ve detaylı yönetim sayfası yardımıyla, çeviri faaliyetlerini, her bir çeviri faaliyetine özel ayarları, program hata kayıtlarını, literatür araçlarını, çeviri arşivlerini yönetebilme,
21- Programı, üzerinde yüklü bulunduğu USB bellekle taşıyarak; Adobe Acrobat Reader, MS Office 2003 Word ve Access yüklü tüm bilgisayarlarda başka hiçbir araç ve depolama birimine ihtiyaç duymadan kullanabilme,
22- Programı 22 ayrı renk tarzı ile ve gerektiğinde her bir çeviri faaliyetine özel atanmış tarz ile kullanabilme…
Çevirmen (Transkripsiyon Yardımcı Aracı) Programı'nı tüm bu özellikler ile bireysel-ticarî çeviri faaliyetlerinde her ihtiyaca cevap vermek üzere kullanabilirsiniz.

Not: Program hakkında daha detaylı bilgi için lütfen iletişim formunu doldurup gönderiniz…