Osmanlıca Olarak Yayınlanmış Bir Spor Dergisinden Çeviri Örneği
Spor Dergisi Çevirisi
Spor Dergisi Çevirisi
Sporlar, hemen umumen, ya doğrudan doğruya tabiatla, yahut bir rakip ile mücadeleden ibarettir. Medeniyetin bugün olanlara aks ettiği şekil neden ibaret olursa olsun, maziye irca-ı nazar edince görürüz ki bu mücadeleler tamamıyla açık havada yapılırdı. Ahval-i cevaiye her zaman serbestçe harekete müsait olmadığı cihetle gerek müteaddit eşhamdan mürekkep takımlarla yapılan cemi sporlardan gerek tek başına veya iki rakip ile yapılan sporlardan bazıları kapalı yerlerde icra edilmeye başlandılar. Cemi sporlardan tenis, basketbol ferdi sporlardan da eskirim, güreş, boks hatta atlamalar bu kabildendir. Bir takımları da vardır ki iklimin şartı ne olursa olsun dört duvar arasına giremezler. Futbol, golf, av, kürek, kar ve buz üstünde kayak, yelken, atma sporları gibi.