Tanzimat Sonrası Vergi Tespit-Kayıt Belgesi Olan Temettuat Defterlerinden Bir Örnek
Temettuat Defteri Çevirisi
Temettuat Defteri Çevirisi
   Sivas Sancağı'nda Hafik Nahiyesi'ne tabi Boğazkesen Karyesi'nin emlak ve arazi ve temettuatlarının defteridir.
  Hane 1  Numara 1
  Sene-i sabıkda vergi-iyi mahsusdan bir senede vermiş olduğu 80 kuruş
A'şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu

Hınta 19 Kile=76 Kuruş    Şa'ir 4 kile=8 kuruş
84 kuruş+13 kuruş âdet-i ağnam rüsumu=97 kuruş
14 re's ağnam+50=64
Karye-i Mezbûr sakinlerinden Çavuş-oğlu Ali Kethüda'nın emlak ve arazi ve temettuu
Mezru' tarla 35 dönüm---Hasılat:756 kuruş(60 senesi)+810 kuruş(61 senesi)=1566 kuruş
Gayr-ı mezru' tarla 35 dönüm
Koşu öküzü 5 re's---Hasılat 75 kuruş
Sağman inek 5 re's---Hasılat 100 kuruş
Kısır inek 2 re's
Üç yaşar düge 2 re's---Altmış iki senesinde hasılat vereceği
Üç yaşar tosun 3 re's
Döllü kısrak 1 re's---Hasılat 40 kuruş
Dölsüz kıskrak 3 re's
Bir yaşar orya 1 re's
Döllü merkeb 3 re's---Hasılat 45 kuruş
Sağman agnam 7 re's---Hasılat 42 kuruş
Sağman keçi 30 re's---Hasılat 120 kuruş
Kısır ağnam 7 re's---Hasılat 14 kuruş
Kısır keçi 20 re's---Hasılat 20 kuruş
Kuzu 3 re's dişi+4 re's erkek=7 re's
Oğlak 12 re's dişi+18 re's erkek=30 re's
Mecmu'undan bir senede temettuu 1212 kuruş