Osmanlıca Çeviri Örnekleri...
Maliye Arz-ı Hâl Maliye Arz-ı Hâl (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Sahib-i arz-ı hal İzmir’de vaki Meyve Gümrüğü Emîni olup gümrük-i mezburun iradı ekser Selanik tarafından…
Şûrâ-yı Devlet Kararı Şûrâ-yı Devlet Kararı (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Bend-i Kebîr’in nezâfet ve tahâreti karye-i mezkûrenin diğer mahalle nakli lüzûmu
Sicill-i Ahvâl Defteri-1278 Doğumlu Salih Sabri Efendi'nin Sicili Sicill-i Ahvâl Defteri-1278 Doğumlu Salih Sabri Efendi'nin Sicili (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Bu sayfada yer alan belge Başbakanlık Osmanlı Arşivi fonlarından DH.SAİD.d kodlu; Dahiliye Nezareti Sicill-i Ahval İdaresi'ne aid bir defter örneğidir.
Mehmed Vahideddin Tarafından Verilen Nişana Dair Berat Mehmed Vahideddin Tarafından Verilen Nişana Dair Berat (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Mehmed Vahîdeddin Bin Abdülhamîd el-Muzaffer Dâimâ...
Sened-i Hâkânî (Tapu Senedi) Çevirisi Sened-i Hâkânî (Tapu Senedi) Çevirisi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Bâlâda muharrer dört bin kuruş kıymetli tarla ve çamlık
2 Sayfada; 17 Konu: 1 | [2]